• Profil SLA:

  - výcvik pilotov
  - pilotné preukazy
  - preukazy let. spôsobilosti
  - evidencia LŠZ
  - technické prehliadky
  - zákonné a havarijné poistky

 • Informácie získajte priamo u zdroja:

  Vlado Záborský: 0948 622 017
  Ondro Fašung : 0903 919 833
  Miňo Frišo : 0948 326 644
  Ivan Sepeši : 0907 751 394

 • Typové preškolenie

  i pre pilotov s PPL

 • Jeden z cieľov:

  Aeroturistika + cykloturistika + turistika

  = spoznávanie svojej krajiny

 • Nie sme nafúkaní -

  ale vieme pracovať

  pod tlakom :)

 • Žiadne vstupné poplatky

 • Priateľské jednanie

 • Výcvik skúsenými

  inštruktormi

  na rôznych typoch

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Typy LŠZ v evidencii SLA

 • Shark

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

 

Výročná členská schôdza SLA 7.apríla

Výkonná rada SLA pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v priestoroch Leteckého klubu Šurany dňa  07.apríla 2017,  prezentácia od 09:00, začiatok o 09:30 hod

PROGRAM  :

 1. 09:00-09:30 Prezentácia
 2. 09:30 Otvorenie schôdze, doplnenie programu
 3. Správa o činnosti za rok 2017  
 4. Správa revíznej komisie o hospodárení 2017 
 5. Plán činnosti na rok 2018
 6. Rôzne, diskusia
 7. Uznesenie, záver

   10:30 – 10:45 Prestávka – občerstvenie 

 1. 10:45 -12:000 Školenie  leteckého personálu SLA (8,33kHz rozstup, predpis L2- VMC, VFR, METAR, TAF  

   11:30 -12:00  Prestávka - občerstvenie

 1. 12:00 -  13:30 Školenie  leteckého personálu SLA (Letové a prevádzkové služby/ LNVÚ)

Registrácia (vytvorenie účtu) len pre členov SLA: získaš prístup k všetkým cvičným testom, formulárom, predpisom a stanovám

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk

1logo LKS

Letecká informačná službalogo lps4