Slovenská liga aviatikov, o.z. -  právnická osoba:

  • - bola založená v roku 2013 v súlade so zákonom o občianskom združovaní, a je registrovaná na Ministerstve vnútra.
  • - v septembri 2014  na základe Ústavy SR a leteckého zákona podala žiadosť na DÚ DCL o poverenie na výkon leteckých činností 
  • - v apríli 2015 bol vykonaný audit na overenie pripravenosti organizácie na výkon leteckých činností 
  • - koncom apríla 2015  jej bolo vydané poverenie Divíziou civilného letectva Dopravného úradu na výkon činností v letectve

Právny  základ a vecný obsah dokumentov

Slovenská liga aviatikov vydala v súvislosti s poverením a svojimi potrebami osvedčovacie predpisy a formuláre.

Osvedčovacie predpisy a formuláre všeobecne sú  štruktúrou  a obsahom odvodené z leteckého zákona, Chicagskej dohody a jej Annexov, národných leteckých predpisov, smerníc LÚ SR (teraz DÚ DCL) a iných zákonov.

Na zákony, predpisy a smernice sa nevzťahujú žiadne autorské práva.

Osvedčovacie predpisy a formuláre SLA sú pre členov SLA prístupné na tejto stránke.

 

POVERENIE DU SLA2016 20200001POVERENIE DU SLA2016 20200002POVERENIE DU SLA2016 20200003POVERENIE DU SLA2016 20200004POVERENIE DU SLA2016 20200005POVERENIE DU SLA2016 20200006

Registrácia-vytvorenie účtu je povolené len pre členov SLA: získaš prístup k všetkým cvičným testom, formulárom, predpisom a stanovám (povolenie prístupu dostaneš emailom obvykle do hodiny, najneskôr však do 24hod)

Letecká informačná službalogo lps4

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk

1logo LKS