Logo sla

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach usporiada 

dňa 10. - 11.4. 2018. konferenciu 

 Vzdušný priestor pre všetkých 2018

Hlavným dňom konferencie je 11.4. 2018, na 10.4. 2018 je plánovaný príchod účastníkov a večer neformálne spoločenské stretnutie účastníkov. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Učebno-výcvikového centra TUKE v Herľanoch (č.48)

Možnosť prihlásiť sa a viacej informácií o konferencii je na:
http://web.tuke.sk/lfklp/konferencie/