Záujemca o členstvo musí dovŕšiť minimálne 15 rokov 

(Poznámka: praktický pilotný výcvik na lietadle je možné začať od 16 rokov, do 18 rokov potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu)

Postup prihlásenia za člena:

 1. Stiahni si prihlášku za člena SLA
 2. Vyplň všetky potrebné údaje ktoré sa Ťa týkajú
 3. Podpísanú prihlášku  oskenuj a pošli emailom, alebo pošli poštou na adresu: SLA, P.O. Box 34, 949 12 Nitra12
  Ak to chceš mať rýchlo za sebou, môžeš namiesto papierovačiek vyplniť ON-LINE PRIHLÁŠKA za člena SLA 
 4. Počkaj na predbežné odsúhlasenie prijatia za člena (oznámime spravidla do 48hodín emailom, alebo SMS)
 5. Uhraď členský poplatok za kalendárny rok na účet  SLA v ČSOB:  

                             IBAN: SK98 7500 000 000 402 124 0079 

 6. VSTUPNÝ POPLATOK = 0 (slovom nula, u nás sa neplatí žiadny vstupný poplatok)
 7. Dňom úhrady členského na účet sa stávaš členom SLA.

 Výhody členstva v SLA

 • Výhodné povinné zákonné i havarijné poistenie lietadla
 • Pružná administratíva pri vydávaní dokladov
 • Dozorovanie stavieb lietadiel profesionálnymi technikmi, majúcich osobné skúsenosti so stavbami
 • Pilotný výcvik skúsenými inštruktormi
 • Prístup na akcie SLA a Leteckého klubu Šurany
 • Prístup na školenia a prednášky leteckých odborníkov

Ak nie si ešte zaregistrovaný, prejdi na "VYTVORIŤ ÚČET" dolenižšie

VYTVORENIE ÚČTU-REGISTRÁCIA je povolené len pre členov SLA: získaš prístup k cvičným testom, formulárom, predpisom a stanovám (povolenie prístupu dostaneš emailom obvykle do hodiny, najneskôr do 24h) Všetky informácie v registrovanej časti sú určené LEN PRE ČLENOV.

Letecká informačná službalogo lps4

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk

1logo LKS