Logo sla

Záujemca o členstvo musí dovŕšiť minimálne 15 rokov 

(Poznámka: praktický pilotný výcvik na lietadle je možné začať od 16 rokov, do 18 rokov potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu)

Postup prihlásenia za člena:

 1. Stiahni si prihlášku za člena SLA
 2. Vyplň všetky potrebné údaje ktoré sa Ťa týkajú
 3. Podpísanú prihlášku  oskenuj a pošli emailom, alebo pošli poštou na adresu: SLA, P.O. Box 34, 949 12 Nitra 12
  Ak to chceš mať rýchlo za sebou, môžeš namiesto papierovačiek vyplniť ON-LINE PRIHLÁŠKA za člena SLA 
 4. Počkaj na predbežné odsúhlasenie prijatia za člena (oznámime spravidla do 48hodín emailom, alebo SMS)
 5. Uhraď členský poplatok za kalendárny rok na účet  SLA v ČSOB:  

                             IBAN: SK98 7500 0000 0040 2124 0079 

 6.            Registračný poplatok  ................................................................................................................. 0,-
 7.            Členský poplatok za kalendárny rok:
 8.            PILOT alebo ŽIAK-PILOT ........................................................................................................... 70,- 
 9.            MAJITEĹ LŠZ a/alebo PILOT s ďalšou kvalifikáciou (inštruktor, vlekár, skúšob. pilot a pod.).... 85,-      
 10.            RODINNÝ ČLEN (člen rodiny člena SLA ktorý zaplatil plné členské 70 alebo 85,-  ).................. 30,- 
 11. Dňom nabehnutia úhrady členského na účet SLA sa stávaš členom SLA.

 Výhody členstva v SLA

 • Automatické upozorňovanie emailom o expirácii pilotného preukazu, zdravotného osvedčenia, letovej spôsobilosti a poistenia lietadla
 • Výhodné povinné zákonné i havarijné poistenie lietadla
 • Pružná administratíva pri vydávaní dokladov
 • Dozorovanie stavieb lietadiel profesionálnymi technikmi, majúcich praktické skúsenosti so stavbami
 • Pilotný výcvik skúsenými inštruktormi
 • Prístup na akcie SLA a Leteckého klubu Šurany
 • Prístup na školenia a prednášky leteckých odborníkov