Logo sla

Obsah článku

Pilotný výcvik

Ak máš záujem o pilotný výcvik, tvoj prvý krok nech je návšteva povereného lekára. Zoznam poverených lekárov nájdeš tu: http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/zdravotna-sposobilost/povereni-lekari/ .

Výber je len na tebe - lekárovi zatelefonuj - dá ti dôležité inštrukcie (aké vyšetrenia sú potrebné, i výšku poplatku)

Ak už máš v hrsti osvedčenie zdravotnej spôsobilosti od povereného lekára skontaktuj sa s inštruktorom, ktorý ti vyhovuje - spravidla to býva ten na najbližšom letisku. Ich zoznam nájdeš tu : http://sla.aero/kontakty 

Inštruktor ti dá podrobné inštrukcie čo ďalej - najlepšie je osobné stretnutie, zoznámiš sa s ľuďmi a s prostredím. shark

Ak si sa s inštruktorom dohodol, je čas na vstup do Slovenskej ligy aviatikov :

1- Pošli prihlášku priamo z našej stránky on-line

2- zaplať určený poplatok uvedený v prihláške na účet SLA v ČSOB  IBAN: SK987500 000 000 402 124 0079

 Inštruktor ťa oboznámi s podrobnosťami o školení z teoretickej časti výcviku pilota, určí ti literatúru a potrebné pomôcky.

Po absolvovaní teoretickej prípravy budeš preskúšaný a inštruktor SLA vystaví Protokol a osvedčenie o skúške z teórie pred praktickým výcvikom.
Ďalší krok je vyplnenie formuláru P1- Žiadosť o vydanie preukazu žiak pilot. Žiacky pilotný preukaz ti môže byť vydaný iba keď si dovŕšil minimálne 16 rokov. Ak máš menej ako 18, na formulári musí podpísať súhlas s výcvikom tvoj zákonný zástupca (spravidla rodičia). Tu je dôležité si uvedomiť, že výcvik robíš na vlastné riziko, a je užitočné, aby si mal uzavretú vlastnú poistku (životnú, úrazovú), alebo si minimálne over, či je v lietadle poistená posádka, resp.sedačka žiaka (viď formulár).

Ak je toto za tebou, spolu s inštruktorom si dohodnete podrobnosti praktického výcviku. Každé cvičenie sa skladá z 3 častí: predletová príprava, plnenie cvičenia, poletový rozbor. Praktický výcvik trvá minimálne 25 letových hodín, inštruktor však môže na základe individuálnych schopností a výsledkov žiaka výcvik predĺžiť, cvičenia, ktoré uzná za potrebné opakovať. Skrátiť výcvik nemôže.

Dôležitý prvok výcviku je skúška z rádiotelefónnych predpisov a získanie minimálne  Obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu. Skúšku musíš vykonať na Telekomunikačnom úrade, ktorý ti tiež toto osvedčenie vydá. Osvedčenie rátiotelefonistu musíš mať vo vrecku najneskôr pred prvým samostatným letom (z pochopiteľných dôvodov)

 Počas praktického výcviku vo vhodnom termíne urobíš záverečné testy z teoretickej časti prípravy, prípadne tesne pred praktickým preskúšaním.

Po ukončení praktického výcviku inštruktor po dohode s inšpektorom určí dátum praktického preskúšania. Preskúšavať ťa bude inšpektor, nie inštruktor - aby sa zabezpečila úplná objektivita a nestrannosť. Báť sa toho nemusíš, inštruktor ťa pustí na skúšku dobre pripraveného. Skúška bude naplánovaná do vhodného počasia. Osnovy záverečného preskúšania sa odlietajú v plnom rozsahu, po záverečnom prístátí príde vyhodnotenie skúšky, ktoré sa zachytí do Protokolu a osvedčenia o záverečnom prekúšaní.

Ak si skúškami úspešne prešiel, dostaneš pilotný preukaz po vyplnení formuláru P3 - Žiadosť o vystavenie preukazu pilota.

Takže nakoniec - kto chce lietať, lieta- trebárs v takom bruse aký je v strede článku :) , alebo i v inom - výber je veľký.