Slovenská liga aviatikov = nová alternatíva na slovenskom nebi

Rozhodujúcim impulzom  k vzniku Slovenskej ligy aviatikov  bola silnejúca potreba existencie organizácie zastupujúcej skutočné záujmy rekreačných a športových letcov a zabezpečujúcej odborný dohľad nad ich činnosťou.

Medzi skutočné záujmy letcov možno jednoznačne priradiť pružnú administratívu okolo pilotných preukazov, výcviku, lietadiel a ich stavby, priehľadné finančné toky zdrojov akumulovaných z členských príspevkov. 

Administratívu riešime  rovnomerným rozdelením kompetencií medzi inštruktorov, inšpektorov a funkcionárov SLAzjednodušením a znížením počtu formulárov a postupov. Vylúčili sme centralizovanie rutinných administratívnych rozhodnutí, zapríčiňujúcich zbytočné zdržiavanie.

Sme otvorení voči pripomienkam a návrhom našich členovZavádzame systém  monitorovania súladu a kvality, ktorý je dobrým predpokladom včasného rozpoznania prvých signálov upozorňujúcich na nedostatky a schopnosti rýchlo na ne reagovať.

Finančnú priehľadnosť, právo na otázky  a odpovede  považujeme za jednu z najdôležitejších priorít ohľadne hospodárenia so zdrojmi organizácie. Tieto zdroje budú vynakladané na zlepšovanie chodu a kvality organizácie. To znamená kvalitné školenia na vedenie ktorých budú prizývaní profesionáli a uznávaní odborníci, softvér na preverovanie vedomostí, aktuálne mapy pre členov, zlepšovanie podmienok výcviku a podobne.

letisko suranyZdokonaľovanie  metód a podmienok   teoretického i praktického výcviku je jedinou cestou ako naučit pilota bezpečne lietať v rýchlo sa vyvíjajúcom letectve. Dokáže to iba inštruktor, ktorý sa vie a je ochotný sa učiť a zdokonaľovať v prirodzenom prostredí ostatných inštruktorov a pilotov. Každý, kto bude chcieť absolvovať inštruktorský výcvik má u nás dvere otvorené.

Rozvoj lietania v náväznosti na iné záujmové oblasti je jedným z dlhodobých cieľov SLA. Lietanie okolo vlastného letiska, prípadne na iné letisko a späť má svoje pozitíva, je to však len prvý krok. Lietanie ponúka podstatne viac -  amatérske letecké fotografovanie, poznávanie histórie, archeologických pamiatok, ochranu prírody, prehlbovanie vedomostí z meteorológie, geografie. Pohľad z vtáčej perspektívy je inšpirujúci pre mnoho odvetví.

Ak nie si ešte zaregistrovaný, prejdi na "VYTVORIŤ ÚČET" dolenižšie

VYTVORENIE ÚČTU-REGISTRÁCIA je povolené len pre členov SLA: získaš prístup k cvičným testom, formulárom, predpisom a stanovám (povolenie prístupu dostaneš emailom obvykle do hodiny, najneskôr do 24h) Všetky informácie v registrovanej časti sú určené LEN PRE ČLENOV.

Letecká informačná službalogo lps4

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk

1logo LKS