Prihláška za člena SLA
 1. POSTUP (Procedure) :

  1. Vypíš on-line formulár a odošli (Fill in a form and submit )

  2. Počkaj na odsúhlasenie prijatia za člena- oznámime spravidla do 48hodín emailom (Wait for membership approval, usually we respond within 48 hours)

  3. Po odsúhlasení uhraď ročný členský poplatok na účet SLA v ČSOB: (After approval receiving send a membership payment to our bank account at CSOB)
  IBAN: SK987500 000 000 402 124 0079
  ,
  do poznámky pre prijímateľa uviesť svoje meno (Fill in your name to message for recipient )

  4. Dňom úhrady členského na účet sa stávaš členom SLA.--
  (By the day of memebership fee settlement you become a member of SLA

  (*)= povinný údaj - - mandatory data

 2. Meno / First name(*)
  Invalid Input
 3. Priezvisko / Last name(*)
  Invalid Input
 4. Dátum narodenia / Birth date(*)
  Invalid Input
 5. Štátna príslušnosť / Nationality(*)
  Invalid Input
 6. Číslo OP (pasu) / National ID card nr.(*)
  Invalid Input
 7. Preukaz spôsobilosti / Pilot licence
  Invalid Input
 8. iny preukaz spôsobilosti / another licence
  Invalid Input
 9. Telefón / Phone(*)
  Invalid Input
 10. E-mail(*)
  Invalid email address.
 11. Trvalá adresa (ulica, mesto) / Permanent address (street, city)(*)
  Invalid Input
 12. PSČ / Post code(*)
  Invalid Input
 13. Pozn. zn. LŠZ a typ / Airplane registration, type
  Invalid Input
 14. Členské / Membership fee(*)


  Invalid Input
  *ak sú viacerí majitelia jedného lietadla, platí 75€ len jeden z nich, ostatní podľa kvalifikácie.
 15. Prehlásenie / Declaration :Týmto sa zaväzujem, že budem dodržiavať stanovy a predpisy SLA . I hereby declare that I will adhere to the statutes and regulations of SLA

Ak nie si ešte zaregistrovaný, prejdi na "VYTVORIŤ ÚČET" dolenižšie

VYTVORENIE ÚČTU-REGISTRÁCIA je povolené len pre členov SLA: získaš prístup k cvičným testom, formulárom, predpisom a stanovám (povolenie prístupu dostaneš emailom obvykle do hodiny, najneskôr do 24h) Všetky informácie v registrovanej časti sú určené LEN PRE ČLENOV.

Letecká informačná službalogo lps4

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk

1logo LKS