Prihláška za člena SLA - Membership application
 1. POSTUP (Procedure) :

  1. Vypíš on-line formulár a odošli (Fill in a form and submit )

  2. Počkaj na odsúhlasenie prijatia za člena- oznámime spravidla do 48hodín emailom (Wait for membership approval, usually we respond within 48 hours)

  3. Po odsúhlasení uhraď ročný členský poplatok na účet SLA v ČSOB: (After approval receiving send a membership payment to our bank account at CSOB)
  IBAN: SK987500 000 000 402 124 0079
  ,
  do poznámky pre prijímateľa uviesť svoje meno (Fill in your name to message for recipient )

  4. Dňom úhrady členského na účet sa stávaš členom SLA.--
  (By the day of memebership fee settlement you become a member of SLA

  (*)= povinný údaj - - mandatory data

 2. Meno / First name(*)
  Nesprávne/Invalid
 3. Priezvisko / Last name(*)
  Nesprávne/Invalid
 4. Dátum narodenia / Birth date(*)
  Nesprávne/Invalid
 5. Štátna príslušnosť / Nationality(*)
  Nesprávne/Invalid
 6. Číslo OP (pasu) / National ID card nr.(*)
  Nesprávne/Invalid
 7. Telefón / Phone(*)
  Nesprávne/Invalid
 8. E-mail(*)
  Nesprávne/Invalid
 9. Trvalá adresa (ulica, mesto) / Permanent address (street, city)(*)
  Nesprávne/Invalid
 10. PSČ / Post code(*)
  Nesprávne/Invalid
 11. Štát / Country (*)
  Nesprávne/Invalid
 12. Preukaz spôsobilosti/ Pilot licence (*)
  Nesprávne/Invalid
 13. Členské/Membership fee (*)


  Invalid Input
 14. Prehlásenie / Declaration(*)
  Nesprávne/Invalid
 15. Súhlas/ Approval (*)
  Nesprávne/Invalid
 16. Nie som robot(*)
  Nie som robot
  Invalid Input
  vpíš tieto písmená do rámčeka / fill in these letters into box below

Ak nie si ešte zaregistrovaný, prejdi na "VYTVORIŤ ÚČET" dolenižšie

VYTVORENIE ÚČTU-REGISTRÁCIA je povolené len pre členov SLA: získaš prístup k ďalším informáciám SLA (povolenie prístupu príde emailom obvykle do hodiny, najneskôr do 24h) Informácie v registrovanej časti nie sú určené pre členov iných organizácií.

Letecká informačná službalogo lps4

1logo LKS

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk