Logo sla

Výkonná rada pozýva členov SLA na výročnú členskú schôdzu na deň 

4.apríla 2020, 09:00, letisko Šurany 

(v prípade, že karanténne opatrenia do tohoto dátumu nebudú odvolané, zmena termínu bude včas oznámená.)

 • Program

  • 08:30-09:00 Prezentácia 
  • 09:00 Otvorenie schôdze 
  • Správa o činnosti za rok 2019
  • Správa o hospodárení 2019 (aktuálny stav platenie členského)
  • Incidenty SLA 2019, 2020
  • Plán činnosti a aktivít na rok 2020
  • Monitoring
  • 10:00 Uznesenie, záver
  • Prestávka, občerstvenie
  • 10:30  Prednáška/školenie z meteorológie 
  • Prestávka, občerstvenie
  • 12:00 Prestávka - občerstvenie  
  • 12:30 Prednáška/školenie - incidenty/nehody LNVÚ