• INFORMÁCIE o SLA:


  Vlado Záborský, tel.0948 622 017

  Radek Staňka, tel.0903 701 899

 • PROFIL SLA:

  - výcvik pilotov
  - pilotné preukazy
  - uznanie PPL pre LŠZ
  - technické prehliadky
  - poistenie
 • ZDARMA:

  Členom SLA každý rok letecké mapy SR/ČR ZDARMA!

 • ROČNÉ POPLATKY:

  - vstupný poplatok 0 €
  - pilot /žiak bez lietadla 70 €
  - pilot/majiteľ lietadla 85 €
  - rodinný príslušník 30 €

 • VÝCVIK:

  Výcvik skúsenými inštruktormi

  na rôznych typoch lietadiel

 • NIE SME NAFÚKANÍ ...

 • ... JEDNÁME PRIATEĽSKY:

  - pýtajte sa
  - poradíme
  - navrhneme
  - vyriešime
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typy lietadiel v SLA

 • Sirius

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Darujte 2%

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických/zamestnancov/ a právnických osôb /firiem/ nie je príspevok navyše.

Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou na stránke www.notar.sk.

Budeme však radi, ak sa vám naša misia „lietanie s SLA“ zapáči a rozhodnete sa podporiť svojimi 2% za rok 2020 

práve Slovenskú Ligu Aviatikov.

A tak ako každý rok aj tento rok máte možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Patrí k nim aj naše SLA .

Zamestnanci tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive, ktorého Vzor vyhlásenia určila finančná správa.

vid. tlačivo V2Pv18 v1.2 tu:

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2021/02/2020.12.07_Vyhlasenie.pdf

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 predkladá toto vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.4.2021 na príslušný DÚ. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 16.4.2021.

Vid. potvrdenie V2Pv18 v1.1 tu:

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2021/02/2018.12.07_priloha5.pdf

Zamestnanec, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať až 3%, ak v roku 2020 vykonával dobrovoľnícku činnosť (brigádu) v rozsahu najmenej 40 hodín pre akékoľvek O.Z. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie z O.Z., ktoré je prílohou daňového priznania. Zamestnanec môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Spoločnosti/Právnické osoby/Firma, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane komukoľvek na verejnoprospešný účel (za rok 2020), môže prostredníctvom daňového priznania poukázať až 2% dane. Firmy môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Tí, ktorí si odložia podanie daňových priznaní, poukazujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie (jún 2021).

Údaje do daňového priznania pre ZAMESTNANCA aj FIRMU:

Názov: SLOVENSKÁ LIGA AVIATIKOV

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Šurany-Kopec,

Súpisné číslo: 5A,

PSČ: 942 01

Obec: Šurany

IČO: 423 710 31

Ak nie si ešte zaregistrovaný, prejdi na "VYTVORIŤ ÚČET" dolenižšie

VYTVORENIE ÚČTU-REGISTRÁCIA je povolené len pre členov SLA: získaš prístup k ďalším informáciám SLA (povolenie prístupu príde emailom obvykle do hodiny, najneskôr do 24h) Informácie v registrovanej časti nie sú určené pre členov iných organizácií.

Letecká informačná službalogo lps4

1logo LKS

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk