Logo sla

S ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, infláciu, zvyšovanie cien a v súlade so stanovami Slovenskej ligy aviatikov o.z., dňa 25.06.2022 Mimoriadna členská schôdza rozhodla o zavedení

jednorazového vstupného členského príspevku pre novoprijatých členov vo výške 100,-eur k riadnemu členskému príspevku od 01.júla 2022. (K rodinnému členskému sa jednorazový vstupný členský príspevok nezavádza.)

Od 01.01.2023 sa pravidelný ročný členský príspevok pre žiakov, pilotov, pilotov s ďalšou kvalifikáciou a majiteľov LŠZ zvýši o 15,-eur a pre rodinných príslušníkov o 10,-eur. 

Výkonna rada SLA