Logo sla

Doporučená literatúra a pomôcky pre žiakov-pilotov

ak je vypredané trochu posurfuj ... 

v iných on line kníhkupectvách

  •  Osvedčovací predpis SLA OP č. 1 - Spôsobilosť leteckého personálu
  •  Osvedčovací predpis SLA - OP č. 2 - Výcvikové osnovy leteckého personálu
  • Osvedčovací predpis SLA OP č. 3 - Spôsobilosť LŠZ
  •  Zákon č. 143 (Letecký zákon)

  linka: http://ais.lps.sk/  - zaregistruj sa a budeš mať prístup k aktuálnym informáciám a predpisom:

  •  Letecká informačná príručka SR          
  •  Predpis L2 - Pravidlá lietania - účinný od 1.11.2015, linka:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=SK    )                   

  •  Predpis L3 - Letecká meteorologická služba
  •  Predpis L6 II - Prevádzka lietadiel                       
  •  Predpis L9432 - Rádiotelefónne postupy a letecká frazeológia 

  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  •  Letecká mapa SR 1:500 0000