Logo sla

Výkonná rada SLA oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 2.apríla 2016, začiatok prezentácie o 10:00, letisko Šurany

PROGRAM

 1. 10:00 Prezentácia a výber čl. poplatkov 
 2. 11:00 Otvorenie schôdze 
 3. Voľba komisie na voľby predsedu a členov výkonnej rady
 4. Správa o činnosti za rok 2015 , správa revíznej komisie o hospodárení 2015
 5. Správa o audite 10.februára 2016
 6. 12:00 -12:45  Prestávka - občerstvenie
 7. Voľba predsedu a členov výkonnej rady
 8. Plán činnosti a aktivít na rok 2016
 9. Diskusia
 10. Školenie (zápisník výcviku, palubný denník)
 11. Uznesenie
 12. Záver