Logo sla

Výkonná rada SLA so zármutkom oznamuje, že

      Robert Kubínyi, letový riaditeľ SLA

dňa 18.08.2023 po krátkej a ťažkej chorobe zomrel. 

Robert bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej ligy aviatikov a podieľal sa na jej rozvoji. 

Česť jeho pamiatke.

Výkonná rada SLA