Logo sla

Prvých 100 členov SLAktorí majú uhradené všetky poplatky a zaplatia členské za rok 2024 najneskôr do 31.1.2024, obdrží poštou najneskôr do konca apríla zadarmo dve aktuálne let. mapy (mapy sú uvoľnené vydavateľom koncom marca):

1.Leteckú navigačnú mapu SR/ČR 1:500 000.

2.Plánovaciu mapu spodného vzduš. priestoru SR/ČR 1:1 000000

Členské príspevky:

- pilot/žiak, bez lietadla       85 €

- inštruktor /majiteľ lietadla 100 €

- pilot ako rodinný príslušník 40 € 

Číslo bankového účtu: 

ČSOB: IBAN: SK98 7500 0000 0040 2124 0079