Logo sla
8,33 registrácia

Postup na získanie dotácie EÚ na rádiostanice 8,33kHz

 1. každý záujemca o 85% dotáciu musí požiadať individuálne
 2. žiadosť treba zaevidovať na stránke https://833.iaopa.eu/
 3. na stránke sa treba zaregistrovať (v pravom hornom rohu kliknete na REGISTER HERE)
 4. vyplníte registračný formulár kde uvediete potrebné údaje a heslo
 5. stránka IAOPA Vám vzápätí pošle email s linkou na ktorú kliknete a tým sa zaregistrujete
 6. do stránky vstúpite cez LOGIN (uvedením svojho užívateľského mena a hesla (username and password)
 7. teraz ste pripravení zaevidovať svoje lietadlo a žiadosť o pridelenie dotácie
 8. kliknete na ADD NEW AIRCRAFT ( v ľavom stĺpci), a vyplňte formulár ) 

  Aircraft Manufacturer(výrobca lietadla)

  Aircraft Model (model lietadla)*

  Aircraft Registration (registračná značka)*

  Planned Radio (typ plánovaného rádia)*

  Expected Cost (odhadované výdavky, resp cena rádia + cena inštalácie)*

  Expected Install Date (predpokladaný dátum inštalácie, formát dd.mm.rrrr)*

 9. skontrolujte a kliknite na klapku pod formulárom  Add Aircraft (Pridať lietadlo)
 10. kliknutím na Edit Own Aircraft (Edituj vlastné lietadlo) - môžete údaje čo ste uviedli vo formulári v prípade chyby zmeniť 
 11. kúpte si nové 8,33kHz rádio, faktúru si odložte
 12. odfoťte si súčasnú palubnú dosku s rádiom, ktoré chcete nahradiť
 13. nainštalujte si nové 8,33kHz rádio čo ste si kúpili
 14. odložte si aj faktúru / účet za inštaláciu
 15. odfotografujte si nové rádio v palubnej doske po inštalácii
 16. tieto 1) fotografie, 2)kópie faktúr, 3)sériové číslo rádiostanice. 4) kópiu preukazu letovej spôsobilosti a 5) číslo Vášho bankového účtu s 6) menom a adresou odošlite na kontakt na stránke IAOPA Europe 833 Implementation Support Project https://833.iaopa.eu/index.php/contact-us
 17. asi do pol roka po predložení dokladov a inštalácii Vám bude poukázaná suma vo výške 85% nákladov na Váš bankový účet
 18. IAOPA si bude účtovať administratívny poplatok vo výške  1,5% ceny výdavkov za rádiostanicu

DOPORUČENIE: IAOPA prízvukuje princíp "first come, first served", čo v preklade znamená kto prv príde ten prv melie, alebo kto príde skôr, bude skôr obslúžený. Čo v praxi znamená, aby ste sa zaregistrovali a nainštalovali rádio čím skôr, aby na Vás zostali peniaze...)

Prečítajte si na stránke IAOPA otázky a odpovede v hlavnom menu pod hlavičkou F.A.Q.S. (často kladené otázky), pomôcť si môžete Google Translatorom.

Tieto informácie budú na stránke IAOPA priebežne aktualizované, takže sa sem- tam na stránku pozrite či nie je niečo nové.

A pamätajte: na to, že naozaj dotáciu dostanete nie je záruka, ale rádio vymeniť musíte tak ako tak.