Logo sla

Malý krok k zvýšeniu bezpečnosti

Majiteľom a prevádzkovateľom LŠZ v SLA dávame do pozornosti možnosť zapožičania

 si špecializovaného náradia k údžbe na letisku Šurany. Hláste sa u správcu. Symbolický poplatok 1euro.

  1. momentový kľúč 6-30Nm (napr.uťahovanie svorníkov vrtule)
  2. momentový kľúč 30-100Nm (napr.uťahovanie mot.lôžka, podvozku)
  3. protraktor na nastavovanie na zemi staviteľných vrtulí
  4. synchronizér karburátorov na Rotax 912
  5. defektoskopická sprejová súprava (na zisťovanie únavových trhlín)
  6. palivový tester (na odlučovanie vody a nečistôt z paliva)
  7. tenzometer (meranie napnutia lán riadenia, výztuh)