Logo sla

Obsah článku

Doporučená literatúra a pomôcky pre žiakov-pilotov

  •  Databáze letíšť 
  • Letisková prevádzková príručka (príslušného letiska)
  •  Osvedčovací predpis SLA OP č. 1 - Spôsobilosť leteckého personálu
  •  Osvedčovací predpis SLA OP č. 2 - Výcvikové osnovy leteckého personálu
  •   Osvedčovací predpis SLA OP č. 3 - Spôsobilosť LŠZ
  •  Zákon č. 143 (Letecký zákon)

linka na Leteckú informačnú službu: https://aim.lps.sk/web/- zaregistruj sa a budeš mať prístup k aktuálnym informáciám a predpisom:

  •  Predpis L3 - Letecká meteorologická služba
  •  Predpis L6 II - Prevádzka lietadiel                       
  •  Predpis L9432 - Rádiotelefónne postupy a letecká frazeológia 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  •  Letecká mapa SR 1:500 000